TACA – ag tacú leis an Ghaeilge


Is eagraíocht charthanacht neamhbhrabúsach í TACA a thiomsíonn airgead ar son na Gaeilge. Buníodh TACA i 1994 le tacaíocht a thabhairt do na naíscoileanna/scoileanna nuabhunaithe. Idir an da linn tá breis ‘s £2,000,000 punt tugtha amach ag TACA do scéimeanna lánghaeilge fud fad an tuiscirt.

Tiomsíonn TACA airgead fríd scéimeann eagsula, díolachán scríobchártaí ó dhoras go doras, boscaí bailiúchán i siopaí, pubanna srl, scéim deonachán míosiúil fríd an bhanc agus imeachtaí urraíochta.

Téann gach pingin a thiomsíonn TACA le cabhair a thabairt do na scoileanna lánghaeilge. Is cuid de Iontaobhas na Gaelscolaíochta é TACA a bunaíodh leis an Ghaeilge a chur chun chinn agus airgeadas a chur ar fail don Gaeloideachas ar fud an Tuiscirt.

TACA - Supporting Irish Language


TACA is a not for profit charity which raises funds to promote the Irish Language. TACA - which means "Support" in Irish was established in Belfast in 1994 to support the emerging Irish medium schools. In that time it has raised in excess of £2,000,000 which was given to struggling Irish projects throughout the North.

TACA raises funds by selling scratch cards for its lottery from door to door and in shops and through placing collection boxes in shops and other businesses, a monthly donation scheme through standing order and sponsored events.

Every penny raised through TACA goes directly to assist Irish medium schools. TACA is a fundraising agent of Iontaobhas na Gaelscolaíochta, the Trust Fund for Irish medium education, which was set up to finance and promote Irish language education throughout the north.